Nyheder/Aktiviteter


Oprydningsdag: Lørdag den 26/9. Hvis vejret ikke arter sig så søndag den 27/9.
Vi slutter dagen af med pizza ved nr. 12

-------------------------------------------------------------------------

Fredagsøl den 28/8 2020 kl. 16.00Info om rotter

Vi vil lige informere om, at der er observeret rotter på vejen. Derfor vil vi opfordre jer til at holde øje med f.eks. skraldespande og andre steder, hvor rotterne kan finde føde.
Hvis I observerer noget, som kunne tyde på rottebesøg, skal I sørge for at anmelde dette til kommunens rottefænger. Det kan gøres pr. telefon 8964 1010 eller på flg. adresse:  
https://www.favrskov.dk/borger/natur-og-miljoe/anmeld-rotter


Vedligeholdelse af fortove m.v.:

Vi har haft kontakt til Favrskov Kommune med hensyn til vedligeholdelse af vores område. Herefter fik vi besøg af en ingeniør, og vi gik en tur på vejen. Han ville så sætte følgende i gang her i efteråret :
1. Løs rist på Lunden udskiftes.
2. Huller i vejen lappes (nyt slidlag vil blive planlagt senere).
3. Gennemgang af fortove. Fliser med afskalning skiftes.
Gennemføres ikke i ovenstående rækkefølge.
Det resterende, som vi har gjort opmærksom på, vil de tage op senere.


Haveaffald

Vi skal gøre opmærksom på, at henkastning af haveaffald mellem træerne på vore fællesarealer ikke er tilladt. Det ødelægger træerne.
Mvh.  Grundejerforeningen Lunden


Privatisering af veje

Byrådet har den 28/3 2017 annulleret privatiseringen af veje.

Privatisering af veje - læs mere under Generalforsamling (brev til / svar fra Favrskov Kommune)


Kontingent

Fremover må du gerne betale dit kontingent via bankoverførsel til Langå Sparekasse:
Reg. nr. 9283, konto 0000082600 - så slipper du for girokortet.

Kontingentet på 600 kr. pr halve år skal betales hver den 1/6 og 1/12

 PS. Ønsker du ikke at betale via bankoverførsel, vil du stadig få et girokort. 


Råger:

Vi har sammen med de øvrige grundejerforeninger her i ”Tjørnekvarteret” henvendt os til kommunen angående rågekolonien bag hallen. Vi har fået svar, og da råger er fredet, skal man jo have tilladelse fra naturstyrelsen til at gennemføre regulering (må kun foretages i visse perioder).

Kommunen har kontaktet Hadsten Jagtforening, og forventer at der gennnemføres regulering af ungerne mellem 1. maj og 15. juni. Derefter reguleres de voksne råger i perioden 1. februar til 15. marts 2017.Telt/pavillon

Til sommerfesten anskaffede vi et lille telt/pavillon. Teltet kan nu lånes af foreningens medlemmer, hvis man skal have lidt gæster i haven.

Henvendelse kan ske til Henning Skovby.