VELKOMMEN!

Nyheder-Aktiviteter: Se nedenfor


Seneste opdatering (8/5 2024) - Referat fra Generalforsamlingen


Fredagsøl:  07.06.2024, 09.08.2024, 23.08.2024, 13.09.2024

Formål

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.

Grundejerforeningen blev stiftet i 1979 og dækker 24 parceller på Rødtjørnevej.

Alle på Rødtjørnevej er forpligtede til at være medlem af Grunderejerforeningen Lunden. 

Grundejerforeningen ejer de fælles grønne arealer langs stamvejen og langs stien ved skolen. 

 

Du kan få mere uddybende information ved at læse Grundejerforeningens vedtægter.

 

Hvis du har spørgsmål til grundejerforeningen er du altid velkommen til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne

 

Har du kommentarer eller forslag til forbedring af hjemmesiden så send en mail til Leif Jensen - lje@lje.dkNyheder/Aktiviteter

Oprydningsdag


Info om rotter

Vi vil lige informere om, at der er observeret rotter på vejen. Derfor vil vi opfordre jer til at holde øje med f.eks. skraldespande og andre steder, hvor rotterne kan finde føde.
Hvis I observerer noget, som kunne tyde på rottebesøg, skal I sørge for at anmelde dette til kommunens rottefænger. Det kan gøres pr. telefon 8964 1010 eller på flg. adresse:  
https://www.favrskov.dk/borger/natur-og-miljoe/anmeld-rotter

Haveaffald

Vi skal gøre opmærksom på, at henkastning af haveaffald mellem træerne på vore fællesarealer ikke er tilladt. Det ødelægger træerne.
Mvh.  Grundejerforeningen Lunden


Privatisering af veje

Byrådet har den 28/3 2017 annulleret privatiseringen af veje.

Privatisering af veje - læs mere under Generalforsamling (brev til / svar fra Favrskov Kommune)


Kontingent

Fremover må du gerne betale dit kontingent via bankoverførsel til Langå Sparekasse:
Reg. nr. 9283, konto 3530082600 - så slipper du for girokortet.

Kontingentet på 600 kr. pr halve år skal betales hver den 1/6 og 1/12
PS. Ønsker du ikke at betale via bankoverførsel, vil du stadig få et girokort. 


Råger:

Vi har sammen med de øvrige grundejerforeninger her i ”Tjørnekvarteret” henvendt os til kommunen angående rågekolonien bag hallen. Vi har fået svar, og da råger er fredet, skal man jo have tilladelse fra naturstyrelsen til at gennemføre regulering (må kun foretages i visse perioder).
Kommunen har kontaktet Hadsten Jagtforening, og forventer at der gennnemføres regulering af ungerne mellem 1. maj og 15. juni. Derefter reguleres de voksne råger i perioden 1. februar til 15. marts 2017.


Telt/pavillon

Vi har et lille telt/pavillon. Teltet kan nu lånes af foreningens medlemmer, hvis man skal have lidt gæster i haven m.v.
Henvendelse kan ske til Henning Skovby.