Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i marts måned. Bestyrelsen indkalder med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar.

Sager der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes til afstemning
 - Gaver: Der gives gaver ved fødsel og konfirmation. Bestyrelsen søger for dette. Gave til ca. 350 kr.


Byrådet har den 28/3 2017 annulleret privatiseringen af veje.
- Brev til Favrskov Kommune vedr. privatisering af veje 
- Svar fra Favrskov Kommune vedr. privatisering af veje 


Referat 2024 

Referat 2023 - Beretning

Referat 2022 - Beretning

Referat 2021 - Beretning

Referat 2019 - Beretning 

Referat 2018 - Beretning

Referat 2017 - Beretning

Referat 2016 - Beretning

Referat 2015

Referat 2013

Referat 2012

Referat 2009

Referat 2008

Referat 2007

Referat 2006

Referat 2005

Referat 2004

Referat 2003

Referat 2002

Referat 2001

Referat 2000