Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i marts måned. Bestyrelsen indkalder med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar.

Sager der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes til afstemning


Byrådet har den 28/3 2017 annulleret privatiseringen af veje.

- Brev til Favrskov Kommune vedr. privatisering af veje (se brev nedenfor)
- Svar fra Favrskov Kommune vedr. privatisering af veje (se brev nedenfor)


Generalforsamlingen, torsdag den 26/3 2020  er udsat indtil videre

Referat - generalforsamling 20.03.2019.pdf
Bestyrelsens beretning ved generalforsamling 2019.pdf
Referat 2018.pdf
Bestyrelsens beretning 2018.pdf
Indbydelse Generalforsamling 2018.pdf
Referat 2017.pdf
Bestyrelsens beretning ved generalforsamling 2017.pdf
indbydelse_til_generalforsamling_2017-0316_2.pdf
brev_til_trafik_og_veje_favrskov_kommune.pdf
svar_fra_favrskov_kommune_ang__ende_veje.pdf
referat-generalforsamling_2016.pdf
bestyrelsens_beretning_ved_generalforsamling_2016.pdf